Uthyrningspolicy

När vi hyr ut en lägenhet är vår grundtanke att rätt kund ska få rätt bostad. Vi eftersträvar trivsamma områden med en blandning av hyresgäster.

Generella krav

Du måste ha en total årsinkomst (före skatt) på minst tre gånger årshyran.

Du ska ha fast inkomst och vi godkänner bl a följande anställningsformer:

  • tillsvidareanställning
  • provanställning
  • projektanställning
  • långtidsvikariat

Du som inte uppfyller kravet om godtagbar inkomst har möjlighet att lämna borgensman som säkerhet. Borgensman ska då uppfylla samma krav som ställs på dig som sökande samt att borgensmannens inkomst dessutom ska kunna täcka både sina och dina boendekostnader.

Är du ålderspensionär behöver din årsinkomst vara minst två gånger årshyran. Om du saknar upp till max 10 % av inkomstkravet för lägenheten kan du komplettera din ansökan med en borgensman.

Vi godkänner studenter med fullt CSN som inkomst men då behövs även en borgensman.

Ska du slå ihop din inkomst med din partners (äktenskap/partnerlikanade förhållande) måste ni ha varit folkbokförda på samma adress eller ha stått som medsökande i vår bostadskö i minst 6 månader.

Du, eller din borgensman, får inte ha betalningsanmärkningar eller pågående skuldsanering.

Vi kan komma att ta in boendereferenser från annan hyresvärd. 

Sökande som genom tredjepartsförmedling ställer sig i kö kommer att tas bort, om uppgifter i ansökan inte är riktiga. Tex inkomst eller felaktig mail (proxy).

För att kunna söka bostad hos Aranäs måste du vara minst 18 år.

Det här bör du känna till

Det ska under hela hyrestiden finnas en gällande hemförsäkring.

Vi tillämpar regler mot trångboddhet för att förhindra osunda boendeförhållanden.

  • 1 rum och kök, max tre personer
  • 2 rum och kök, max fyra personer
  • 3 rum och kök, max fem personer
  • 4 rum och kök, max sex personer
  • 5 rum och kök, max sju personer

Antalet personer avser vuxna och barn.

Du kan registrera dig i vår intressebank från det att du fyllt 16 år.

Hyresgäst hos Aranäs

Om du har haft ett förstahandskontrakt hos Aranäs i mer än två år har du möjlighet att söka andra lediga lägenheter inom vårt bestånd. Vi har ingen separat internkö för egna hyresgäster men din boendetid i din nuvarande lägenhet ger dig en viss fördel när du söker våra lediga lägenheter. Du kan registrera dig när som helst i vår intressebank men blir aktuell för byte först när du innehaft kontrakt i minst två år. I övrigt gäller samma förutsättningar som för övriga sökanden.

Hur räknar jag ut om jag har tillräckligt med inkomst?

Söker du en lägenhet med en månadshyra på 10 000 kr behöver du ha minst 30 000 kr i månadslön. Är du ålderspensionär behöver din inkomst vara minst två gånger hyran, dvs 20 000 kr i månaden.